Skapa läxläsningsrutiner

Det är viktigt att du som förälder hjälpa dina barn och tonåringar att skapa goda rutiner kring läxläsningen och skolan. Det hjälper inte bara dina barn i skolarbetet, utan kommer även hjälpa dem i vuxenlivet att kunna skapa egna rutiner.

Läxor

För att klara skolan och följa med är det viktigt att dina barn och tonåringar gör sina läxor. Läxorna hjälpa dem att repetera kunskapen som de har lärt sig tidigare under dagen/veckan, och är ibland också en fördjupning i vissa ämnen. Att kunna ta ett eget ansvar ingår i Skolverkets kriterier och blir viktigare ju äldre eleverna är. Det är viktigt att du som förälder uppmuntrar barnen att göra läxorna och hjälper dem så gott du kan. Sitt gärna ner med dina mindre barn, så att ni tillsammans gör uppgifterna, särskilt om det är lite svårt för barnet att koncentrera sig. Även en tonåring kan behöva en förälder som sitter bredvid. I alla fall för att hjälpa den att komma igång.

Läxläsningsrutiner

Du måste hjälpa ditt barn att skapa läxläsningsrutiner. Vissa barn gör helst läxorna precis när de har kommit hem från skolan. Då är läxorna gjorda och de känner sig lediga under resten av kvällen. Andra barn behöver en paus, få leka och tänka på något annat för att klara av läxorna. Tonåringar kan vilja sitta med läxorna på kvällen. Barn är olika, så det som fungerar för ett barn behöver inte fungera för ett annat. Det är viktigt att du som förälder tar ett ansvar för att läxorna blir gjorda.

Related Posts