Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Vilka jobb kommer finnas kvar och vilka kommer tas över av datorer?

Arbetsmarknaden

Människan har i alla tider arbetat. Att arbeta, att kunna försörja sig och få mat, är oerhört viktigt och kommer också att vara det i framtiden. Men arbetsmarknaden håller på att förändras. På 1800-talet gick vi från att vara ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Under slutet av 1900-talet gick Sverige från industrisamhälle till ett att bli ett tjänstesamhälle. Detta tjänstesamhälle har under 2000-talet blivit oerhört digitaliserat. Framtiden kommer vara än mer digitaliserad. Vissa jobb kommer finnas kvar, medan andra jobb kommer att försvinna.

Gigekonomin

Under det sista decenniet har en ny ekonomi vuxit fram, gigekonomin, vilken baseras på att folk har egna företag och tar olika gig, det vill säga uppdrag, istället för att vara fast anställda. Företag anlitar extern för fotografering, för att skriva, sköta marknadsföring, fastigheter, ja, nästan vad som helst. Istället för att ha en anställd som utför ett uppdrag, så lägger man ut det på entreprenad eller anställer en person för ett gig, ett uppdrag. I framtiden kommer många vara företagare som kommer att behöva arbeta med olika slags sysslor för att kunna försörja sig.

Digitaliseringen

Digitaliseringen ger oss nya jobb, samtidigt som vissa jobb också försvinner. I USA finns det städer man har börjat med självkörande taxibilar som pilotprojekt. Om 50 år finns det kanske inga taxichaufförer längre, utan bilarna körs förarlösa. Samtidigt som vissa jobb försvinner, så har också digitaliseringen medfört att vissa jobb kommer tillbaka. Enkla industrijobb har under de sista 50 åren försvunnit från Sverige. Tack vare robotar har svenska företag åter börjat producera enklare produkter i Sverige. Istället för att en person bygger ett bord i Kina, så kan en robot bygga bordet i Sverige. 3D-tekniken medför också att produktionen återkommer till Sverige.

Related Posts